Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /var/www/html/index.php on line 13 * LEDaTEC Światło i cień Warning: fread(): Length parameter must be greater than 0 in /var/www/html/global.php on line 164
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ I SYMBOLI

ce_200 Zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej

f_200 Dozwolony montaż oprawy na powierzchni o normalnej palności

i_klasa_200 I klasa ochrony przeciwporażeniowej

ii_klasa_200 II klasa ochrony przeciwporażeniowej

iii_klasa_200 III klasa ochrony przeciwporażeniowej

stopie_szczelnoci_oprawy_owietleniowej_200 Stopień szczelności oprawy oświetleniowej - Kliknij w link, aby poznać szczegółowe objaśnienie

05m_207 Minimalna odległość od oświetlanej powierzchni

indoor_204 Zalecane stosowanie oprawy tylko we wnętrzach

outdoor_206 Możliwe stosowanie oprawy na zewnątrz

39_200 Średnica otworu montażowego w mm

80_80_200 Wymiary otworu montażowego w mm

20_200 Możliwość wychylenia oprawy oświetleniowej o kąt ... stopni

355_200 Możliwość obrotu oprawy oświetleniowej o kąt ... stopni

co_mm_207 Wymiar sekcji cięcia taśmy LED

mm_200 Szerokość taśmy LED

roz_mm_200 Rozstaw chip-ów LED na taśmie

led_mb_200 Ilość chip-ów LED na mb taśmy

smd_200 Typ i moc pojedynczego chip-u LED

zasilanie_napiciem_obnionym_12v_poprzez_transformator_200 Zasilanie napięciem obniżonym 12V poprzez transformator

zasilanie_bezporednio_napiciem_sieciowym_230v_50hz_200 Zasilanie bezpośrednio napięciem sieciowym 230V 50Hz

zasilanie_poprzez_zasilacz_impulsowy_ze_stabilizacj_napiciow_200 Zasilanie poprzez zasilacz impulsowy ze stabilizacją napięciową

zasilanie_poprzez_zasilacz_impulsowy_ze_stabilizacj_prdow_350ma_200 Zasilanie poprzez zasilacz impulsowy ze stabilizacją prądową 350mA

zasilanie_poprzez_zasilacz_impulsowy_ze_stabilizacj_prdow_700ma_200 Zasilanie poprzez zasilacz impulsowy ze stabilizacją prądową 700mA

oprawa_z_moliwoci_ciemniania_200 Oprawa z możliwością ściemniania

w_200 Wartość mocy w (W)

a_200 Wartość prądu w (A)

wm_200 Wartość mocy w (W) na metr bieżący

Materiały do pobrania:
Wdrożenie: strony www FineCMS.pl Projekt strony: www.MTgraw.pl Polityka plików Cookies